Hello world!

Hellooooo mọi người! Và vẫn là mình đây, sau một khoảng thời gian vắng bóng thì mình đã trở lại và độ ăn hại vẫn như xưa 🤪. Hôm nay là mùng 8 Tết Canh