Những gì tạo nên blog này?

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ những công nghệ, kĩ thuật, công cụ mình đang sử dụng để làm nên blog này. Mình chỉ giới thiệu sợ lược tổng quan và ngắn gọn

Hello world!

Hellooooo mọi người! Và vẫn là mình đây, sau một khoảng thời gian vắng bóng thì mình đã trở lại và độ ăn hại vẫn như xưa 🤪. Hôm nay là mùng 8 Tết Canh