Những gì tạo nên blog này?

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ những công nghệ, kĩ thuật, công cụ mình đang sử dụng để làm nên blog này. Mình chỉ giới thiệu sợ lược tổng quan và ngắn gọn