Tên tiếng Trung và ý nghĩa tên tiếng Trung của bạn

你的中文名字是。。。

Hướng dẫn: Nhập họ tên tiếng Việt có dấu của bạn vào ô bên dưới để dịch tên tiếng Việt sang tiếng Trung.
Họ tên tiếng Trung của bạn gồm tiếng Trung, cách đọc và ý nghĩa tham khảo.

Không tìm được kết quả phù hợp!
{{ vnName }}

/ /

Ý nghĩa
  • {{ value }}: {{ result.translated_words[index][0] }} ({{ result.spellings[index][0] }})